Cecilia Kjellman

Utbildning

2007.08-2017.01 Civilingenjör Teknisk fysik Chalmers Tekniska Högskola

Civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik:
kandidatexamen i Teknisk Fysik samt master i Komplexa Adaptiva System.

Arbetslivserfarenhet

2017.05- Testsystemutvecklare Infotiv

Konsult på uppdrag för kund: Volvo Group Trucks Technology.

2013.04-2017.05 Statistisk programmerare Statistiska konsultgruppen

Programmering, datahantering och statistisk analys i SAS, timanställd för kunduppdrag.

2012.09-2013.03 2011.10-2012.03 Handledare Chalmers Tekniska Högskola, Instit. Data- och informationsteknik

Timanställd. Handledare i kurser i programmeringsteknik för studerande som går Chalmers utbildningar inriktning Teknisk Fysik, Elektroteknik eller Datateknik. Kurserna använder java för att lära studenterna objektorienterad programmering.

2012.06-2012.08 Utvecklare Saab AB

Utveckling av Java-system utifrån existerande programkod i Matlab för ett verktyg som analytiskt beräknar radarprestanda. Programmet utför beräkningar av signal-brusförhållande och detektionssannolikheter för radar utgående från existerande ekvationer och modeller.\radbyt Språk och verktyg som använts är Eclipse, Matlab, Java, C-shell, perl och ClearCase.

2011.08-2011.10 2010.08-2010.10 2008.08-2008.10 Handledare Chalmers Tekniska Högskola, Instit. Data- och informationsteknik

Timanställd. Handledare i datorintroduktionskurs för studerande som går första året på Teknisk Fysik, Elektroteknik på Chalmers eller Matematik på Göteborgs Universitet. Kursen behandlar (i olika utsträckning beroende på program) användande av UNIX med enklare terminal-kommandon och shell-programmering, Chalmers internetresurser och grundläggande \LaTeX.

2011.06-2011.08 Montör Volvo Lastvagnar AB

Tidsbegränsad anställning över sommaren.

2010.07-2010.08 2008.06-2008.08 Packpersonal på lager SKF Sverige AB, Vehicle Parts

Sommarvikariat. Arbetet har skett för hand, vid taktade linor samt med hjälp av vakuumbaserade lyfthjälpmedel och har innefattat förberedning, packning och etikettering för eftermarknaden. Etikettering har bland annat skötts per maskin. Påsning av komponenter har gjorts vid automatiska och halvautomatiska maskiner. Vid ett par tillfällen har arbetet innefattat hantering av industripressar för montering av hjullager i bromskivor. Inrapporteringssystem, tidsloggar och effektivitetsrapporter ingick i arbetsuppgifterna.

2007.12-2010.06 Studentrekryterare samt Ordförande Teknisk Fysiks Rekryteringsgrupp

Extrajobb vid sidan av skolan. Informerar gymnasieelever om utbildningen Teknisk Fysik och Teknisk Matematik i syfte att locka intresserade att söka. Började som studentrekryterare 2007.12, var ordförande 2008.09-2009.09. Teknisk Fysiks Rekryteringsgrupp arbetar aktivt med och under studievägledare och programchef.

2004.06-2008.01 Tjänstemannavikarie Räddningsverket (numera MSB)

Vikariaten är spridda över lång tid och har innefattat blandade arbetsuppgifter. Alla har dock varit på samma avdelning: RIB-Integrerat beslutsstöd för skydd mot olyckor.

Ideellt engagemang

2016.05- Manusförfattare och diverse Kulturkrock

Manusförfattare, statist, bidragit till grafik, rekvisita mm.

2015.09- Översättare Distans

Översättare till svenska för spelet Human Resource Machine.

2008.05-2015.06 Spexförman, manusförfattare och andra poster F-spexet

2015: Lekmannarevisor
2014: Manusförfattare
2013: Manusförfattare och pr-ansvarig
2012: Manusförfattare och scenmästare
2011: Ansvarig i manusförfattargruppen och kuplettsamordnare.
2010: Kollegiemedlem.
2009: Arbetsledare och en av två projektledare för 48 spexare.
2008: Manusförfattare inför 2009.

2013.10-2014.09 Kassör So Yong Dol I - Hapkido Göteborg

Kassör i idrottsförening med ett fåtal hängivna medlemmar.

2011.10-2012.06 Intize-mentor Intize

Hjälpmentor i matematik till elever på gymnasienivå. Deltog i EU-projektet Maths Practice PALs som erbjuder hjälp till åttondeklassare som riskerar att bli underkända i matematik.

2009.06-2010.06 Ledamot Studienämden Teknisk fysik, Fysikteknologsektionen, Chalmers

Ansvarig för att publicera tentor och veckoblad för programmen Teknisk fysik och Teknisk matematik på Chalmers Tekniska Högskola.

2008.03-2009.03 Ledamot: Programmerare Spidera, Fysikteknologsektionen, Chalmers

Underhåll och support till andra studenter.

2007.12-2008.12 Ledamot Teknisk fysiks arbetsmarknadsgrupp, Fysikteknologsektionen, Chalmers

Aktivt arbete för att främja kontakten mellan företag och studenter på Teknisk Fysik.

Digitala färdigheter

SAS Aktiv
Matlab Aktiv
LaTeX Aktiv
Java Passiv (Erfaren)
Bash shellscript Passiv (Erfaren)
LabVIEW Passiv (Erfaren)
Mathematica Passiv (Erfaren)
Eclipse Passiv (Erfaren)
Python Passiv (Erfaren)
Photoshop Passiv (Erfaren)
PHP Passiv (Nybörjare)
SQL Passiv (Nybörjare)
C# Passiv (Nybörjare)
HTML Passiv (Nybörjare)
CSS Passiv (Nybörjare)
Maya Passiv (Nybörjare)
R Passiv (Nybörjare)
Perl Passiv (Nybörjare)
Ruby Passiv (Nybörjare)
Git Passiv (Nybörjare)
ClearCase Passiv (Nybörjare)